ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MIHAELA ANDROMAKO RIHAR

Knjižničarka Mihaela Andromako Rihar je od leta 1992 zaposlena v Knjižnici Prežihov Voranc v Ljubljani. Šest let je opravljala dela knjižničarke-evidentičarke v matični enoti na Viču, leta 2000 je prevzela delo v enoti Velike Lašče, leto pozneje pa še njeno vodenje.

V kraju, ki v neposredni bližini nima večjega središča, je knjižnica postala pomembna institucija, ki prebivalcem tega okolja poleg kulturnih dobrin omogoča zadovoljevanje njihovih informacijskih in izobraževalnih potreb, obenem pa izpolnjuje tudi svojo socialno vlogo. Mihaela Andromako Rihar je že takoj na začetku ujela utrip kraja in njegovih prebivalcev, kar je mestu knjižnice v tem okolju in njenemu nadaljnjemu delu dalo nov zalet. Njeno sodelovanje z občino Velike Lašče je kmalu obrodilo sadove. Z vztrajnostjo in z doseganjem izredno pozitivnih rezultatov pri delu je posodobila knjižnico ter pridobila dodatne nove prostore v znamenitem Levstikovem domu. Zato je pod njenim vodstvom knjižnica lahko postala pobudnica, organizatorka in koordinatorka vrste enkratnih dogodkov in dolgoročnih kulturnih projektov. Postala je pobudnica povezovanja z vsemi krajevnimi društvi in posameznimi kulturnimi ustvarjalci, rezultat tega pa so raznovrstne kulturne prireditve za uporabnike vseh starostnih skupin.

S svojim delom, prizadevnostjo in zavedanjem o poslanstvu splošne knjižnice še danes pomembno prispeva k širjenju bralne kulture in oblikovanju kulturnega utripa kraja.

Za navedene dosežke se Mihaeli Andromako Rihar podeljuje Čopovo priznanje za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845