ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ALOJZIJA KRISTAN

Višja knjižničarska referentka Alojzija Kristan je zaposlena v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Od leta 1978 je vodja oddelka za mladino. Od takrat dalje je izredno aktivna pri bibliopedagoškem delu, njene pravljične ure so že tradicija. Vrsto let se preizkuša tudi kot predavateljica staršem, ki obiskujejo knjižnico, na roditeljskih sestankih, v vrtcih ter osnovnih šolah. Zelo odmevne teme njenih predavanj so bile: Kvalitetna otroška slikanica, Kič v literaturi za otroke, Knjiga kot vrednota za otroke ter Pomen predšolske bralne značke. Na te teme je pripravljala tudi tematske razstave, ki jih je namenila staršem, pedagoškim delavcem in drugim, ki profesionalno delajo z mladino.

Velik odmev je dosegla s projektom predšolska bralna značka, ki poteka pod nazivom »Mavrična ribica«. Pričela jo je že leta 1992 v želji, da bi se zmanjšala medijska zasvojenost otrok in da bi se s pomočjo knjige okrepila duhovna vez med starši in otroki. Posamezno sezono bralne značke vedno zaključi s slavnostno prireditvijo in s podelitvijo priznanj.

Alojzija Kristan je aktivna tudi na drugih področjih: že več kot 20 let je predsednica Bralne značke za novomeško področje, od vsega začetka je članica odbora republiškega projekta »Moja najljubša knjiga«, kjer lahko mladi bralci že deset let glasujejo za najljubšo mladinsko knjigo, je tudi izvajalka Knjižnih čajank v Mladinski knjigi v Novem mestu in priljubljena predavateljica slušateljem v tretjem življenjskem obdobju v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja. V svoji knjižnici je prevzela celotno organizacijo in koordinacijo Slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce. Zelo aktivna je tudi na

»Dolenjskem knjižnem sejmu«, kjer vodi povezovalni program s predstavitvijo gosta.
Za svoje uspešno delo je prejela Zlati znak Zveze prijateljev mladine Slovenije kot najvišje priznanje organizacije za izjemno uspešno delo z otroki in za otroke ter plaketo mesta Novega mesta za uspešno delo na področju širjenja bralne kulture.

Za navedene dosežke se Alojziji Kristan podeljuje Čopova diploma za leto 2007.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845