ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


NATAŠA KANDUS

Bibliotekarka Nataša Kandus, profesorica zgodovine in zemljepisa, je zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino kot vodja knjižnice.

S svojim strokovnim in vodstvenim delom ter široko razgledanostjo je večplastno zaznamovala knjižnico, v kateri se je zaposlila leta 1972 in po opravljenem strokovnem izpitu leta 1978 prevzela vodenje le-te. Pod njenim vodstvom je knjižnica kmalu prerasla prvotno vsebinsko omejitev, zahvaljujoč njeni strokovnosti gradivo ni bilo ideološko selekcionirano in tako se je knjižnica razvila v najpomembnejšo zbirko knjig in časopisov o novejši zgodovini Slovencev, hkrati pa postala osrednje zbirališče raziskovalcev, študentov in drugih, ki jih zanima zgodovina Slovencev v zadnjih dveh stoletjih. Poleg strokovnega knjižničnega dela in skrbi za vsestranski razvoj inštitutske knjižnice se je v veliki meri posvetila urejanju in izdajanju različnih bibliografij. Od leta 1980, ko je objavila prvo bibliografijo Muzeja narodne osvoboditve, do leta 2005, ko je pripravila obsežno bibliografijo v zajetni monografiji Slovenska novejša zgodovina, je samostojno ali s sodelavci objavila številne bibliografije s področja zgodovine minulih dveh stoletij pa tudi osebne bibliografije pomembnih Slovencev.

Za dolgoletno uspešno delo pri vodenju in razvoju knjižnice ter strokovnem delu na področju izdelave bibliografij se Nataši Kandus podeli Čopovo priznanje za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845