ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


DRAGICA GOLJAT

Višja knjižničarka Dragica Goljat se je v Mariborski knjižnici zaposlila leta 1976. Strokovni izpit iz bibliotekarske stroke je opravila leta 1982. Od leta 1976 je tudi članica Društva bibliotekarjev Maribor. 27. decembra 2006 se je upokojila. Vsa leta je opravljala delo vodje Knjižnice Tabor, ki je ena od večjih knjižnic v mreži Mariborske knjižnice.

Naloge vodje Knjižnice Tabor je opravljala predano, strokovno in z največjo odgovornostjo. Bila je mentorica mnogim sodelavcem. Je utemeljiteljica novega servisa, to je izposoje v bolnišnico. Zaradi njene inovativnosti je to novo storitev, ki je namenjena uporabnikom na zdravljenju v Splošni bolnišnici Maribor, Mariborska knjižnica uvedla že leta 2001. Izvedla je dogovore ob ustanovitvi in največ prispevala k temu, da je servis zaživel in se nenehno razvija. Vzpostavila pa je tudi stik z Informacijskim centrom Svet Evrope v Ljubljani in Uradom vlade za informiranje ter v Mariborski knjižnici oblikovala informacijsko točko Sveta Evrope. Ob svojih rednih odgovornih nalogah je organizirala vrsto odmevnih prireditev in jih tudi vodila. Bila je cenjena sodelavka in med uporabniki knjižnice zalo priljubljena.

Za dolgoletno uspešno in inovativno delo na področju bibliotekarstva se Dragici Goljat podeli Čopovo priznanje za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845