ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MOJCA ANDOLJŠEK

Višja knjižničarka Mojca Andoljšek, učiteljica razrednega pouka, je v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu zaposlena od leta 1987. Po opravljenem strokovnem izpitu se je zaposlila v potujoči knjižnici, ki jo od leta 1989 tudi vodi. Vsa ta leta dokazuje, da svoje delo jemlje kot posebno poslanstvo, saj v nasprotnem primeru ne bi zmogla premagovati vseh težav, ki se pojavljajo pri delu na terenu. S svojim znanjem in delovnimi izkušnjami predstavlja izredno pomembno članico izvršnega odbora Sekcije za potujoče knjižnice pri ZBDS, kjer aktivno deluje vse od leta 1996. Njeno znanje in poznavanje razmer v potujočem knjižničarstvu je pomembno vplivalo na oblikovanje sodobne vizije potujočih knjižnic in močno pripomoglo k pripravi načrta in nakupu novega bibliobusa v Novem mestu leta 1999. Pri svojem delu sodeluje s širšim družbenim in socialnim okoljem, kar več kot dokazuje tudi s projektom, začetim pred osmimi leti: Življenje brez predsodkov ali Romi kot ciljna skupina uporabnikov knjižnice. Za projekt je zbirala darove različnih knjižnic in tako oblikovala in dopolnila knjižno zbirko enote v romskem naselju Žabjek. Pomagala je pri postavitvi enote, opremi fonda in uvajanju romske delavke v izposojo gradiva, evidenco in administracijo.

Na podlagi opisanih dosežkov se Mojci Andoljšek podeli Čopovo priznanje za leto 2007.

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845