ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


BRANKA GOJAK VILHAR

Branka Gojak Vilhar je višja knjižničarka na Študijskem oddelku Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Zaposlena je v knjižnici od leta 1967 in je opravljala večinoma strokovna knjižničarska dela ob izposoji.
Za Čopovo priznanje je bila predlagana zato, ker se je posebno skrbno posvečala uporabnikom in urejala študijsko zbirko; njen delovni elan, življenjski optimizem in izjemna prijaznost z ljudmi so veliko prispevali k ugledu knjižnice. Z zagnanostjo, prizadevanjem in ljubeznijo do svojega dela je spodbujala branje ter tako razvijala pismenost, ljubezen do knjige ter bralno kulturo med najširšim krogom uporabnikov.
Ves čas je sledila razvoju stroke in uvajala novosti v delovne procese knjižnice ter skrbela za sodobno ureditev gradiva. Branka je svoje delo opravljala dobro in zvesto, zavzeto prevzemala vse novosti v knjižničarski stroki in jih z veseljem udejanjala v praksi.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845