ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MIRAN TREPLAK

Potujoča knjižnica Goriške knjižnice Franceta Bevka je bila prva v Sloveniji, ki je leta 1997 uvedla avtomatizirano izposojo. Miran Treplak, voznik in izposojevalec, je v prostem času pripravljal računalniške aplikacije, tehnična orodja in gradivo. Pri tem je moral razrešiti številne tehnične težave, saj je taka izposoja v bibliobusu specifična, poseben problem so komunikacije in napajanje naprav.
Gradnja novega bibliobusa v letih 2004 – 2005 predstavlja posebno poglavje pri delu Mirana Treplaka. Skupaj z vodstvom knjižnice se je v času izdelave dogovarjal z izvajalci in skupaj z njimi iskal boljše, izvirnejše in predvsem za uporabnike enostavnejše rešitve. Izbor in nakup šasije ter vztrajanje na avtobusnem podvozju, ki edino odgovarja zahtevam sodobnega bibliobusa, izbor opreme in odgovornost za najmanjšo podrobnost, iskanje najboljših izvajalcev, sodelovanje z njimi in iskanje rešitev, ki jih tudi izvajalci še niso poznali (nove rešitve glede klime, ki predstavljajo novost celo v Evropi, izbor trakcijskih baterij, dodatna računalniška video oprema, ki je drugi bibliobusi nimajo). Dejstvo je, da je bilo za proizvajalce to prvo vozilo take vrste in tudi zanje poseben izziv. Bibliobus je pravi informacijski center na kolesih.
Za vse to je potrebno imeti poleg vozniškega in knjižničnega znanja tudi čut za različnost, posebnost prostora, sodelovanje in komunikacijo… Miran Treplak je s svojo iznajdljivostjo, inovativnostjo, vztrajnostjo in samoizobraževanjem razpoznavno pomagal graditi potujočo knjižnico in ji dajati funkcionalen, vsekakor pa nov in prijazen videz.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845