ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


JOŽA OCEPEK

Joža Ocepek je svojo bibliotekarsko kariero začela graditi v knjižnici Litija kot višja knjižničarka, kjer je bila vse skozi njen organizacijski in strokovni vodja, zadnja leta, z osamosvojitvijo knjižnice, je postala tudi njena direktorica, vmes pa se je strokovno izpopolnjevala ter dosegla naziv univerzitetna diplomirana bibliotekarka.
Znotraj tega okvira se razkriva njeno uspešno strokovno delo, katerega rezultat je dobro delujoča osrednja splošna Knjižnica Litija, ki je postala kulturni center lokalne skupnosti in njeno nepogrešljivo informacijsko jedro za vsakogar, ki potrebuje domoznanske in druge informacije ter znanje za delovanje na različnih ravneh in okoljih. K izstopajočim rezultatom pa lahko prištejemo tudi njen prispevek k utrjenemu položaju Zveze splošnih knjižnic v strokovnem in javnem okolju.
Zaslugo za uspešno delo lahko pripišemo izrednim strokovnim in organizacijskim sposobnostim Jože Ocepek, ki je s posluhom za potrebe kraja uresničevala poslanstvo knjižnice ter posebni obliki dela, da je v program knjižnice pritegnila javnost, ustvarjalce in snovalce življenja v lokalni skupnosti. Njeno delo je zgleden primer življenja knjižnice z lokalno skupnostjo.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845