ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


IDA MERHAR

Ida Merhar se s knjižničarstvom ukvarja od leta 1971. Najprej kot šolska knjižničarka nato pa se v letu 1980 zaposli v Valvazorjevi knjižnici Krško. Opravljala je razna strokovna dela, posebej pa se je posvečala mladim bralcem. Od leta 1987 je direktorica te knjižnice.
Njeno uspešno organizacijsko in strokovno delo je širšega kulturnega in družbenega pomena. Valvazorjeva knjižnica je v času njenega vodenja močno obogatila knjižnični fond, od 1990. leta ima računalniško vodeno izposojo. Ida Merhar je uspešno organizirala knjižnično mrežo v občini, trenutno pa je sredi priprav za gradnjo nove knjižnice.
Izkazala se je tudi kot študentka II. stopnje bibliotekarstva, ki ga je kljub obilici drugega dela zaključila v rednem roku. Organizacijo svojega dela je gradila na rezultatih raziskav o uporabnikih ter skrbno bedela nad strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih. Knjižnico je promovirala s svojimi prispevki v časopisih ter na raznih prireditvah.
Aktivno sodeluje tudi v Društvu knjižničarjev Dolenjske.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845