ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ODDELEK ZA MEDKNJIŽNIČNO IZPOSOJO IN POSREDOVANJE
DOKUMENTOV CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI

Vloga medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov se v času globalizacije spreminja in postaja vse bolj pomembna. Medknjižnična izposoja je bila v CTK uvedena že leta 1954; kot samostojna organizacijska enota pa je oddelek začel delovati v začetku devetdesetih let. Službe medbibliotečne izposoje so v času nezadostnega financiranja omogočile uporabnikom dostop do potrebne literature ter vzpodbudile povezovanje med visokošolskimi in specialnimi knjižnicami. Danes dobro usposobljeni team oddelka, ki ga sestavljajo Boža Strmljan, Manja Meze in Mojca Grgič pod vodstvom Vide Močnik skrbi za stalno posodabljanje in zagotavljanje kvalitetnih storitev ter uspešno sodeluje z več kot 200 domačimi in 340 tujimi dobavitelji dokumentov. Oddelek se lahko pohvali z več kot 90% rešenih zahtevkov. Letno posreduje okrog 12.000 dokumentov, večinoma v elektronski obliki. Oddelek je v sodelovanju z računalniškim centrom CTK izdelal lastno programsko opremo za vodenje naročil v medknjižnični izposoji. Pomembno in zlasti koristno za uporabnike pa je tesno sodelovanje oddelka z OCLC-jem, Unescom ter IFLO. Poleg tega so sodelavke oddelka nesebično posredovale svoje izkušnje o dostopnosti do virov, sodelovanju s tujimi partnerji, o informacijski tehnologiji za posredovanje dokumentov kolegom iz visokošolskih in specialnih knjižnic.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845