ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MARIJA MAJA MEDIC

Marija Maja Medic je začela svojo strokovno pot v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu kot višja knjižničarka, a je med delom v knjižnici dokončala univerzitetni študij bibliotekarstva. V času študija je naredila raziskovalno nalogo s področja študija uporabnikov s posebnimi potrebami na področju Dolenjske in Posavja; raziskava je bila narejena v splošnih knjižnicah obeh pokrajin. Druga podobna naloga, ki je bila objavljena na internetu, služi študentom bibliotekarstva kot shema za izdelavo seminarskih nalog pri predmetu bibliometrija.
Od vstopa novomeške knjižnice v sistem Cobiss sloni vsa avtomatizacija delovnih postopkov na Maji. Poleg drugih del in nalog vodi centralni nadzor nad računalniško opremo in sistemom Cobiss. Nenehno se vključuje v izobraževanje na Izumu in v Nuku in spremlja stroko na področju avtomatizirane katalogizacije za vse tipe gradiva, izdelave statistik, izpisov in rokovanja z računalniško opremo, varovanja podatkovih baz in drugo, kar je s tem povezano. Svoja računalniška znanja nesebično prenaša na vse sodelavce. Vodila je tudi izobraževanja za avtomatizirano katalogizacijo za zunanje strokovne delavce iz knjižnic, za katere Knjižnica Mirana Jarca skrbi kot matična knjižnica.
Prav tako je sodelovala pri načrtovanju računalniškega opremljanja nove knjižnice in drugih reorganizacijskih spremembah, povezanih s spreminjanjem knjižnic v informacijska središča.
Njeno ime je neločljivo povezano z računalniškim razvojem in opremljanjem v knjižnicah, je ena izmed gonilnih sil informacijskega razvoja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto oziroma njen nosilni steber.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845