ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ŠPELA MARIN

Špela Marin je v knjižnici Velenje zaposlena že od leta 1971. Do danes se je preizkusila skoraj pri vseh knjižničarskih delih in nalogah: od nabave in katalogizacije do izposoje, medknjižnične izposoje in dela z uporabniki.
Na prvem mestu velja omeniti njeno veselje in uspešnost pri širjenju bralne kulture. Že od leta 1972 pripravlja pravljične ure za najmlajše in »Špeline pravljične ure« so postale kar nekakšen zaščitni znak knjižnice. Leto za letom, teden za tednom mlade obiskovalce knjižnice vodi v svet zgodb ter jih seznanja z novimi slikanicami. Kot priljubljena pravljičarka uspešno povezuje različna okolja, ki so pomembna za vzgojo mladih bralcev – družino, vrtec, šolo in splošno knjižnico. Njene pravljične ure redno obiskujejo tudi organizirane skupine otrok iz vrtca in nižjih razredov osnovnih šol. Ob delu z mladimi se uresničuje tudi njena želja po prebujanju ljubezni do knjig in spodbujanju potreb po njih.
Špela Marin je aktivno sodelovala tudi v bibliotekarskih strokovnih organizacijah. Od vsega začetka je članica Društva bibliotekarjev Celje, bila je podpredsednica društva in v letih 1988 do 1992 tudi njegova predsednica. V tistem času je društvo uspešno delovalo in pridobivalo ugled v strokovni javnosti. Uspešno je organizirala seminar o vključitvi knjižnic v JUPAK omrežje, sledilo pa mu je še več strokovnih predavanj o nabavni politiki in odpisu gradiv.
Društvo je pod njenim vodstvom nadaljevalo z rednimi letnimi srečanji vseh članov v posameznih knjižničarskih okoljih. Veliko časa pa je posvečala tudi povezovanju s šolskimi knjižnicami na Celjskem, ki so se s svojimi projekti uspešno predstavile na posvetovanju ZBDS na Rogli leta 1991.
Špela Marin je nedvomno med tistimi najzaslužnejšimi velenjskimi knjižničarkami, ki predstavljajo knjižničarski poklic v njegovem celovitem poslanstvu. Zato si za dolgoletno uspešno strokovno delo v knjižnici Velenje zasluži Čopovo priznanje.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845