ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


NEDA ISAKOVIČ

Neda Isakovič opravlja dela in naloge informatorke, vodje oddelka za otroke in mladino v Knjižnici Bežigrad, kjer je zaposlena od leta 1976.
V dolgoletni praksi je sodelovala v vseh delovnih procesih od strokovne obdelave do dela z uporabniki ter se postopoma specializirala za delo v mladinskem oddelku. Že kmalu po nastopu dela je pričela sistematično spremljati mladinsko knjižno produkcijo in jo predstavljati kolegom, šolskim knjižničarjem in staršem v vrtcih.
Konec sedemdesetih let je sodelovala pri uvajanju pravljičnih uric za najmlajše. Najprej v Knjižnici Bežigrad, nato pa postopoma v dislociranih enotah. Pravljičnim uricam so se v naslednjih letih pridružile še igralne in ustvarjalne delavnice ter bralne urice, lutkovne igrice in razstave kot različne oblike motivacije otrok za branje in obiskovanje knjižnice. Neda Isaković uspešno vodi različne dejavnosti v osrednji Knjižnici Bežigrad in v štirih dislociranih enotah ter se dodatno izobražuje, novosti pa sproti uvaja v strokovno delo. Že drugo leto usklajuje sodelovanje s Tehniškim muzejem Slovenije, ki je zaživelo na pobudo Sekcije za splošne knjižnice in predstavlja zelo uspešno obliko motivacije mladih za obiskovanje splošne knjižnice in muzejskih zbirk.
Opravila je temeljno strokovno delo pri oblikovanju igroteke, urejene zbirke igrač za izposojo. Na podlagi tujih izkušenj ter s sodelovanjem domačih strokovnjakov je pripravila strokovne osnove za obdelavo, opremo ter izposojo igrač.
To svoje znanje je strnila v več člankih, ki jih je objavila v revijah Zdrav vrtec, Ciciban ter Knjižničarske novice. Zelo aktivna je tudi v Bralnem društvu Slovenije, kjer je pripravila referat z naslovom »Od igrače do knjige – od igranja do branja«.
Še veliko je ustvarjalnosti Nede Isaković – od snovanja predšolske bralne značke, aktivnega sodelovanje pri vsebinski obdelavi in ureditvi knjižničnega gradiva v mladinskih knjižnicah pri Enoti za razvoj knjižničarstva v NUK, uspešnega mentorstva novim sodelavcem ter študentom, do aktivnega sodelovanja na strokovnih srečanjih mladinskih knjižničarjev. Trenutno sodeluje pri projektu obdelave mladinskega leposlovja s predmetnimi oznakami, v katerem sodelujejo poleg Knjižnice Bežigrad še Gimnazija Bežigrad in Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.
Nedo Isakovič odlikujejo izjemni rezultati pri razvoju mladinskega oddelka v Knjižnici Bežigrad ter opazen prispevek k razvoju in ugledu mladinskega knjižničarstva v Sloveniji.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845