ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


DAMIJANA HAINZ

Pod vodstvom Damijane Hainz je postala Knjižnica Otona Župančiča v Ljubljani ena od nosilk razvoja slovenskega knjižničarstva.
Damijana Hainz je postala direktorica leta 1981. Ves čas je tvorno in inovativno sooblikovala razvoj knjižnice, predvsem na področju notranje organiziranosti in na področju širitve knjižnične mreže.
Spodbujala je timsko delo in delo v projektnih skupinah. Že v začetku devetdesetih je zaznala potrebo po ustanovitvi servisov za posamezne ciljne skupine uporabnikov, ki so se skozi tradicijo izkazale za potrebne posebne pozornosti. S servisi, kot so Borza znanja, Borza dela, Središče za samostojno učenje in Središče za mlade, so bila v knjižnici vzpostavljena nova partnerstva z ustanovami na lokalnem in nacionalnem nivoju.
V 24 letih je Damijana Hainz poskrbela za širitev in utrditev knjižnične mreže v širšem centru Ljubljane. Novo odprte enote po prostorski zasnovi odstopajo od klasičnih izposojevališč: enota Poljane je zasnovana kot središče lokalne skupnosti; enota Kolodvor v podhodu železniške postaje je brez klasičnega knjižničnega gradiva kot virtualna knjižnica ujeta v fizični prostor; enota Nove Poljane je namenjena promociji družinskega branja.
Učinkovito se je odzvala na spremembe v razvoju informacijsko komunikacijske tehnologije in na spremenjeno vlogo splošne knjižnice v lokalnem okolju z uvajanjem novih profilov in služb kot so: sistemski administrator, bibliotekar analitik, razvojni oddelek.
Vseskozi spodbuja vključevanje knjižnice v mednarodne projekte, skrbi za lastno izobraževanje in izobraževanje zaposlenih. S svojim odnosom do dela in kolektiva ustvarja v knjižnici izredno kreativno in prijetno vzdušje, med slovenskimi knjižničarskimi strokovnjaki pa je spoštovana in priljubljena. Za uspešno delo na področju knjižničarstva v Ljubljani je prejela tudi Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2001.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845