ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


MATEJA LOČNIŠKAR FIDLER

Mateja Ločniškar Fidler je zaposlena v Knjižnici Bežigrad od leta 1980. Že zelo kmalu se je usmerila v izgradnjo in strokovno obdelavo zbirke neknjižnega gradiva. Samostojno in celostno je oblikovala zbirko od nabave do bibliografske obdelave in postavitvene opreme za posamezne vrste neknjižnega gradiva, ki jo je tudi idejno zasnovala kot barvno legendo.
Področje neknjižnega gradiva v splošnih knjižnicah je predstavila v diplomski nalogi na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1999 ter v magistrskem delu z naslovom Razvoj, obdelava in uporabniki neknjižnega gradiva v splošnih knjižnicah. Strokovno in raziskovalno delo je predstavila s članki v reviji Knjižnica, Šolska knjižnica ter v Knjižničarskih novicah.
V Knjižnici Bežigrad je aktivno sodelovala tudi pri uvajanju računalniške tehnologije v posamezne postopke dela. Je članica skupine, ki se loteva reševanja aktualnih problemov v splošnih knjižnicah pri računalniški obdelavi v vzajemnem katalogu, v sodelovanju z IZUM-om. Kot mentorica svoje znanje uspešno posreduje novim sodelavcem in študentom bibliotekarstva, sodeluje pa tudi kot predavateljica na tečajih, ki jih organizira NUK.
Leta 1999 je postala članica IO Sekcije za splošne knjižnice. S svojim obsežnim znanjem in izjemno delavnostjo pomembno prispeva k uspešni realizaciji programa sekcije. Posebno izrazita je bila njena vloga pri posvetovanju KNJIŽNIČARJI SPODBUJAMO BRANJE, junija 2005 v Knjižnici Bežigrad, tako pri strokovnem nastopu, kot tudi pri učinkoviti promociji posvetovanja.
Zelo odmevna je bila tudi razstava »Slovenske splošne knjižnice – stare modrosti, nova spoznanja«, ki jo je postavila v letu 2004, ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic. Kakovostno in z veliko strokovno in osebnostno širino je predstavila razvojno pot in sedanji trenutek slovenskih splošnih knjižnic.
Obsežna je tudi njena bibliografija, kjer se prvenstveno posveča tematiki dela z uporabniki ter različnim vidikom obravnave neknjižnih gradiv v knjižnici – od problemov nabave in obdelave, odpisa in avtorskih pravic do presoje kvalitete posameznih enot z vidika potreb uporabnikov.
Mateja Ločniškar Fidler je bibliotekarka s poglobljenim specialističnim znanjem in obenem zavidljivo strokovno širino ter splošno razgledanostjo. Je brezkompromisna zagovornica kvalitetno opravljenega dela.

 
 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845