ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 /    /   
 


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

»Knjižnice za prihodnost: napredek in sodelovanje«
(Bled, Festivalna dvorana, 22.-23. oktober 2007)


P r o g r a m

Ponedeljek, 22.oktober 2007
8.00 - 9.30 Registracija in sprejem udeležencev
9.30 - 11.00 Pozdravne besede
Podelitev Čopovih diplom in priznanj
Podelitev nagrad Kalanovega sklada
UVODNI REFERAT
mag. Franci Pivec:
Etika medkulturnega dialoga v knjižnicah
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.00 STROKOVNO ZDRUŽENJE – SODELOVANJE ZA NAPREDEK STROKE
(Moderatorka: Sandra Kurnik-Zupanič)
Irena Sešek, mag. Stanislav Bahor:

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: pogled nazaj - za naprej
dr. Eva Kodrič-Dačić:
Pol stoletja revije Knjižnica
Maja Božič:
Vpliv strokovnih organizacij na formalno izobraževanje bibliotekarjev

mag. Mateja Ločniškar-Fidler, Damjana Vovk:
Predstavitev in otvoritev razstave publikacij ZBDS
13.00 - 14.30 Odmor za kosilo
14.30 - 16.00 KNJIŽNIČNI KATALOG PRED NOVIMI IZZIVI
(Moderatorja: mag. Franci Pivec, dr. Maja Žumer)
dr. Alenka Šauperl, dr. Jerry Saye D.:

Smo kaj napredovali?: Ponovni premislek o tradicionalnih katalogih
  v sodobni informacijski družbi
Tanja Merčun:
Online knjižnični katalogi prihodnosti
dr. Maja Žumer:
Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ):
  konec poti ali svetla prihodnost?
Jan Pisanski:
Uporaba konceptualnega modela Funkcionalne zahteve
  za bibliografske zapise (FZBZ) v praksi
dr. Alenka Šauperl, mag. Darija Rozman:
Predmetno označevanje na razpotju: s predmetnimi nizi ali brez njih
16.00 - 16.30 Odmor
16.30 - 17.30 Tatjana Kovač, mag. Mateja Ločniškar-Fidler:
Vsebinski opis videofilmov
Boris Rifl, Tine Musek, Špela Razpotnik, mag. Darija Rozman:
Slovenska spletna izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije

Viljem Leban, Aljoša Grilc, Neli Tomšič:
Nova postavitev gradiva v Osrednji knjižnici Kranj
17.30 - 18.15 PREDSTAVITVE:
mag. Zoran Krstulović, mag. Karmen Štular Sotošek:
Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si:
  namen, dosežki in strateške usmeritve (2005 - 2007)
Janko Klasinc, Sonja Svoljšak, mag. Alenka Kavčič-Čolić:
Nova storitev v NUK – digitalizacija knjig po naročilu
  (EOD – E-books on Demand)

Oskar Wolf:
Korak k samostojni uporabi knjižnice
20.00 - Večerja in družabni večer (Restavracija Panorama)
Torek, 23. oktober 2007
9.00 - 11.00

9.00 - 10.15

Volilna skupščina ZBDS (Srednja dvorana)

ORGANIZACIJA IN VODENJE KNJIŽNIC PRED NOVIMI IZZIVI
(Moderatorka: dr. Silva Novljan)
Breda Karun:
Osrednje območne knjižnice po treh letih
mag. Sabina Fras Popović:
Standard Sistemi vodenja kakovosti in splošna knjižnica
Sonja Svoljšak:
Pisna kulturna dediščina: upravljanje zbirk starih tiskov in kuratorska služba
dr. Anja Dular, dr. Jedert Vodopivec, Marinka Rojc:
Selimo knjige, ne žuželk: dezinsekcijske metode v knjižnicah

dr. Jedert Vodopivec, Jana Movja:
Videz, uporabnost, ekonomičnost:
  pregled stanja v Goriški knjižnici Franceta Bevka

10.15 - 10.30  Odmor
10.30 - 11.30 Jana Zeni Bešter:
Gradivo in storitve za slepe in slabovidne uporabnike
  v slovenskih splošnih knjižnicah

Tadeja Gregorinčič:
Vpliv bibliotekarja na počutje uporabnikov:
  bibliotekar splošne knjižnice v bolnišnici

PREDSTAVITEV:
Vojko Zadravec, Tilka Jamnik:
Soba z dvema razgledoma: Predstavitev projekta
  "Mala knjižnica in Moja najljubša knjiga na internetu"
11.30 - 12.00 Odmor
12.00 - 13.30

OKROGLA MIZA:
Knjižnice na razpotju: zagotavljanje dostopa do informacij
  proti varovanju pravic avtorjev in uporabnikov

(Moderator: mag. Lenart Šetinc)

12.00 - 13.30

DELAVNICA:
Uspešno raziskovanje med prakso in teorijo:
  sodelovanje »praktikov in teoretikov«  (Srednja dvorana)

(Vodja: dr. Primož Južnič)

13.30 - 15.00 Odmor za kosilo
15.00 - 16.30 OKROGLA MIZA:
Knjižnice: zbiranje, obdelava, zavarovanje in hramba osebnih podatkov(Moderatorka: Mojca Dolgan Petrič)
16.30 - 17.00 Odmor
17.00 - 18.00 Zaključek kongresa

Posvetovanje po posvetovanju:

Preddverje kongresne dvorane: Predstavitev sponzorjev posvetovanja in razstava publikacij ZBDS, ki so bile izdane od leta 1947 dalje (avtorici: mag. Mateja Ločniškar-Fidler in Damjana Vovk). Prodajna razstava aktualnih publikacij ZBDS.

Programski odbor:
dr. Melita Ambrožič, NUK (predsednica); dr. Silva Novljan, NUK; mag. Franci Pivec, IZUM; dr. Maja Žumer, FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; dr. Matjaž Žaucer, CTK

Organizacijski odbor:
Lili Hubej, NUK (predsednica); Irena Sešek, NUK; Polona Marinšek, NUK; Maja Božič, BF- Oddelek za gozdarstvo; Veronika Potočnik, NUK
Kontaktna oseba za sponzorje: Irena Sešek

Tehnični organizator posvetovanja:
ALBATROS: Kongresno turistična agencija, Bled

Sponzorji posvetovanja:

Organizirana nastanitev in prehrana:
Prijave za namestitev in prehrano zbira agencija Albatros.
Rezervirane so namestitve v hotelih Park, Jelovica in Krim.
Cena enoposteljne sobe (N/Z, taksa): od 55 EUR do 125 EUR.
Cena dvoposteljne sobe (N/Z, taksa): od 76 EUR do 148 EUR.

Kotizacija

Zaposleni:
člani ZBDS
ostali
180 EUR / 43.135,20 SIT
210 EUR / 50.324,40 SIT
Študentje in upokojenci:
člani ZBDS
ostali
70 EUR / 16.774,80 SIT
90 EUR / 21.567,60 SIT

Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem in družabnem delu posvetovanja (slavnostni banket z večerjo) ter kongresna gradiva (vključno z zbornikom referatov).
Med odmori bo poskrbljeno za osvežilne napitke in pecivo.
Kotizacije so oproščeni člani programskega in organizacijskega odbora, člani predsedstva ZBDS, prvi avtorji prispevkov in vabljeni gostje.

 

 

@ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije  |  Turjaška 1, 1000 Ljubljana  |  Tel.: (01) 20 01 176  |  Fax: (01) 42 57 293  |
Davčna številka: SI 93212151  |  TR: NLB 02010-0014608845